frnlenites

Guide chaîne SLB

no image              XSL008050 WEB

Guide chaîne pour modèle                                     Guide chaîne pour modèle

LEVEX SLB 250Kg                                                  LEVEX SLB 500Kg

Réf.XSL008025                                                     Réf.XSL008050

XSL008100 WEB              XSL008150 WEB

 Guide chaîne pour modèle                                     Guide chaîne pour modèle

 LEVEX SLB 1t                                                         LEVEX SLB 1,5t

Réf.XSL008100                                                    Réf.XSL008150

   XSL008300 WEB

Guide chaîne pour modèle

LEVEX SLB 3t et 6t

Réf.XSL008300

 

VUE ECLATEE GUIDE CHAINE SLB