frnlenites

Volant de manoeuvre C21

    XECN74005 WEB  XECN74010 WEB

      Volant de manoeuvre pour modèle            Volant de manoeuvre pour modèle

      ELEPHANT C21 500Kg                                   ELEPHANT C21 1t

          Réf.XECN74005                                        Réf.XECN74010

    XECN74015 WEB  XECN74020 WEB

   Volant de manoeuvre pour modèle             Volant de manoeuvre pour modèle

     ELEPHANT C21 1,5t et 3t                              ELEPHANT C21 2t et 5t

     Réf.XECN74015                                         Réf.XECN74020

 

VUE ECLATEE VOLANT MANOEUVRE C21