frnlenites

Crochet de suspension C21

  XEC001005 WEB    XEC001010 WEB

 Crochet de suspension pour modèle               Crochet de suspension pour modèle

ELEPHANT C21 500Kg                                       ELEPHANT C21 1t

     Réf.XEC001005                                             Réf.XEC001010

  XEC001015 WEB    XEC001020 WEB

 Crochet de suspension pour modèle              Crochet de suspension pour modèle

ELEPHANT C21 1,5t                                        ELEPHANT C21 2t

   Réf.XEC001015                                            Réf.XEC001020

  XEC001030 WEB      XEC001050 WEB

Crochet de suspension pour modèle          Crochet de suspension pour modèle

 ELEPHANT C21 3t                                     ELEPHANT C21 5t

  Réf.XEC001030                                        Réf.XEC001050

 

VUE ECLATEE CROCHET DE SUSPENSION C21